ASSEGURANCES EMS ONLINE

Necessites una assegurança per als teus equips, per al teu centre o per al teu monitor?

No saps quin escollir?

maquina-rota

ASSEGURANCES EMSONLINE

Assegurances adaptades a les necessitats del teu negoci

Amb nosaltres podràs assegurar tot el que necessites per a que el teu centre, el teu monitor o els teus equips estiguin coberts enfront a qualsevol eventualitat d’una forma ràpida i amb un cost menos que el presu de mercat

Hem firmat convenis amb les companyies asseguradores més solvents a la mida de les necessitats específiques del teu centre i activitat.

Si el que necessites és una assegurança a mida segons les teves necessitats elegeix el

PACK COMPLET

O elegeix entre les nostres principals solucions:

EXTRACTE DE COBERTURES

 • Incendi i les despeses o danys causats per l’extinció del mateix
 • Explosió o implosió, seguida o no d’incendi.
 • Caiguda o acció del raig, seguit o no d’incendi, i les ones progressives per inducció del mateix.
 • Caiguda, impacte, col·lisió, obstrucció i entrada de cossos estranys
 • Robatori o espoliació, exercida amb violència o intimidació sobre les coses o les persones.
 • Actes malintencionats de tercers que no tinguin caràcter polític o derivin de conflictes laborals o socials.
 • Danys produïts per l’aigua o la humitat.
 • Negligència en l’ús o maneig inadequat.
 • Fenòmens anormals de la naturalesa que no resultin amparables per les cobertures de Riscos Extraordinaris del Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • A l’efecte d’aquest apartat, es consideraran anormals aquells fenòmens que no siguin previsibles a la zona geogràfica del succés i època de l’any en què ocorre.
 • Efectes del corrent elèctric, tals com a curtcircuits, sobretensión, faltes d’aïllament, arc voltaic, fenòmens electromagnètics o induccions electrostàtiques, inclòs l’incendi quan es produeixi per una d’aquestes causes.
 • En general, qualsevol causa sobtada, imprevista i accidental no expressament exclosa.

*Avantatge diferencial cobrament diari durant baixa laboral. No perdis ingressos en cas de baixa laboral

ASSEGURANCES